Financieel portaal gemeente Uithoorn

Via dit portaal kunt u de Kadernota, Programmabegroting, Tussentijdse rapportages en de Jaarrekening van de gemeente Uithoorn digitaal raadplegen. De inhoud van de digitale versies is identiek aan de papieren boekwerken. Daarnaast bieden we in de digitale versie een aantal verdiepingsmogelijkheden zoals onder andere weblinks naar gemeentelijke beleidsstukken en een weergave van indicatoren op de site "Waar staat mijn gemeente".